Neslibujeme nesplnitelné, plníme, co slíbíme.

Bytové družstvo Na Dolinách 523, IČ: 25148761, se sídlem Praha 4, Na Dolinách 523/38, zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 3495


 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Bytového družstva Na Dolinách 523

Dne 25.6.2020 se koná členská schůze družstva

Místo konání: sušárna v domě Na Dolinách 523/38, Praha 4

Doba konání: od 18,00 hod

Program:

  1. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Odsouhlasení programu jednání
  3. Účetní závěrka za rok 2019 
  4. Další náměty, diskuze, nutnost výměny zámku, příprava výměny představenstva na podzim 2020
  5. Závěr

Příloha pozvánky: Zpráva o hospodaření za rok 2019

 

V Praze dne 12. června 2020            

Zdeněk Kuník - předseda představenstva

Rychlý kontakt

E-mail: rpribyl@iol.cz

Mob.: 603 195 748

Tel.: 241 494 337

 

Přístup
104613