Neslibujeme nesplnitelné, plníme, co slíbíme.

Správu nemovitostí vykonávám od roku 1995 a na rozdíl od většiny správních firem, které jsou obchodními společnostmi s ručením omezeným, podnikám pod svým jménem jako fyzická osoba pod firmou RNDr. Richard Přibyl a jako všichni podnikatelé – živnostníci, s ručením neomezeným.

Nejsem virtuální internetová firma s pouhou internetovou adresou a mobilním telefonem.  Při správě domů kladu důraz na osobní jednání, internetová komunikace má při  dnešním stavu zabezpečení pouze informační a podpůrnou roli. V kanceláři správy je možné během pracovní doby kontaktovat mé zaměstnance, po předchozí domluvě jsou možná osobní jednání i ve večerních hodinách a ve dnech pracovního volna.

V průběhu let na základě zkušeností, ale i chyb a omylů, jsem vybudoval komplexní systém správy nemovitostí, který adekvátně reaguje na vývoj legislativních předpisů a požadavky majitelů nemovitostí i jejich nájemníků, popřípadě vlastníků bytů a v několika variantách správy vhodně vyvažuje poměr předaných kompetencí a odpovědnosti správce. Proto neslibuji nemožné a nepodbízím se nabídkou nejnižší ceny.

více o firmě

Odkazy na důležité stránky:

portál veřejné správy ČR        portál SVJ       pražská informační služba

obchodní rejstřík  

Rychlý kontakt

E-mail: rpribyl@iol.cz

Mob.: 603 195 748

Tel.: 241 494 337

 

Přístup
143257