Neslibujeme nesplnitelné, plníme, co slíbíme.

Zajišťujeme komplexní správu nemovitosti obsahující služby: smluvní a právní (smlouvy s dodavateli, podklady pro dědická a soudní řízení, apod.), evidenční (průběžně aktualizovaná evidence obsazenosti bytů, stanovení a aktualizace předpisů plateb, evidence plateb, upomínání dlužníků, vyúčtování služeb - u SVJ i vyúčtování fondů, apod.), finanční (proplácení faktur, výplata přeplatků z vyúčtování), účetní (vedení účetnictví, tvorba výkazů pro ČSÚ či banky), technické a provozní (zajištění nutných revizí, požární ochrany, odstranění závad, běžné opravy). Součástí služeb jsou i průběžné konzultace o jakýchkoli otázkách týkajících se daňové, účetní, mzdové, právní a technické problematiky.

Tyto činnosti jsou součástí komplexní nabídky a podrobný rozpis:

- pro bytová družstva je uveden zde

(měsíční cena za komplexní správu je 200,-Kč+DPH za jednotku)

- pro SVJ je uveden zde

 (měsíční cena za komplexní správu je 220,-Kč+DPH za jednotku)

Pro domy s počtem jednotek menším než 20 cena dohodou dle konkrétního rozsahu služeb.

Nad rámec těchto základních služeb jsme schopni vlastními silami (nikoli dodavatelsky) zajistit přípravu založení družstva či SRO, vyhotovení stanov, aktualizaci stanov, sestavení podkladů pro zápis do obchodního rejstříku např. při změně představenstva, smlouvy o převodu, smlouvy o kauci, nájemní smlouvy na nebytové prostory, odečty vodoměrů s osobní kontrolou, vedení mzdového účetnictví včetně vyúčtování mezd a nutných výkazů a hlášení, zprávu o hospodaření, sestavení daňových přiznání k dani z příjmu, z nemovitosti, z převodu nemovitosti včetně potřebných příloh a zaslání těchto dokumentů včetně výkazů účetní závěrky na Finanční úřad a Obchodní rejstřík datovou schránkou příkazce s podmínkou zpřístupnění této schránky.

Samostatným okruhem jsou práce při privatizaci bytů do osobního vlastnictví: sepis prohlášení vlastníka, zaměření bytů, smlouvy o převodu, zápisy do katastru, návrh stanov SVJ, organizace ustavujícího shromáždění SVJ za účasti notáře, zápis do restříku apod.

Ceny za vícepráce jsou stanoveny dohodou, orientačně některé (bez DPH):

Zápis do OR

2000,-Kč

Smlouva o převodu

2000,-Kč

Odečty vodoměrů

30,- Kč/1 ks

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

500,- Kč

Zúčtování odměn či mezd

200,-Kč/1 osoba

Identifikace, evidence a vypořádání individuální platby jiným způsobem než smluvním nastavením, zasílání upomínky

100,- Kč/1 ks

Celý proces převodu bytů do vlastnictví včetně založení SVJ 

3000-10000,-Kč/jednotka dle počtu jednotek

Zaměření bytů   

200-500,-Kč/jednotka dle počtu jednotek a dispozic bytů

Zaslání povinných dokumentů na Finanční úřad a Obchodní rejstřík za podmínky zpřístupnění datové schránky příkazce (zahrnuje i konverzi dokumentů pro elektronické podání) 300,- Kč/ 1 podání
Zaslání povinných dokumentů na dodanou emailovou adresu příkazci včetně konverze do příslušných formátů pro elektronické podání
500,- Kč/ 1 podání
Rychlý kontakt

E-mail: rpribyl@iol.cz

Mob.: 603 195 748

Tel.: 241 494 337

 

Přístup
143961